Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và gây dựng được niềm tin của khách hàng là vấn đề rất quan trọng đối với chúng tôi, vì sự hài lòng của khách hàng mới là thành công của cửa hàng. Vì vậy, tại An Event các thông tin cá nhân của khách hàng luôn luôn được bảo mật.

 • Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập trên website https://anevent.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần An Event Việt Nam (sau đây gọi chung là “An Event”).
 • Chính Sách này mô tả cách An Event tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập trên An Event (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập trên An Event được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực ngay kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên An Event.

Dưới đây là Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng mà An Event luôn cam kết:

Mục đích thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng

An Event  sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng vào mục đích là quản lý cơ sở dữ liệu về người tiêu dùng để tiện cho việc quản lý thông tin bảo hành sản phẩm, chăm sóc khách hàng về sau này.

Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

An Event  sử dụng thông tin của người tiêu dùng để cung cấp các dịch vụ sau tới người tiêu dùng như:
• Gửi các thông báo về các sản phẩm mới.
• Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản, các hoạt động giả mạo người tiêu dùng.
• Liên lạc và giải quyết khiếu nại, bảo hành sản phẩm đối với người tiêu dùng.
• Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của người tiêu dùng.
• Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Không có thời hạn lưu trữ, ngoại trừ các trường hợp:

•  Người tiêu dùng gửi yêu cầu hủy bỏ tới An Event  hoặc An Event  giải thể hoặc bị phá sản.
•  Các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, khu vực lưu trữ vật lý, sổ sách lưu trữ của An Event  bị thiên tai, hỏa hoạn mà không thể khắc phục được.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Người tiêu dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

• Ban quản trị website
• Bộ phận bảo hành sản phẩm
• Bộ phận bán hàng,  chăm sóc khách hàng
• Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website vjwatch.com
• Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Địa chỉ đơn vị thu thập thông tin và quản lý thông tin

 • Công ty Cổ phần An Event Việt Nam
 • Mã số thuế: 0108975403
 • Địa chỉ trụ sở: TT2 ô số 50, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
 • Địa chỉ giao dịch: 71 Nguyễn Thị Định, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Phương tiện và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân của mình

• Người tiêu dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website .vn và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị website thực hiện việc này.
Thông tin liên hệ của bộ phận quản trị website:
• Email: anevent.vn@gmail.com
• Điện thoại: 0967.545.555

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng

 • An Event cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên vjwtach.com.
 • Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người tiêu dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người tiêu dùng.
 • An Event cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi không có sự đồng ý của người tiêu dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc các quy định khác của pháp luật.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng, Ban quản trị website có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho người tiêu dùng được biết về vụ việc.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin của người tiêu dùng

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm, người tiêu dùng vui lòng gửi khiếu nại đến bộ phận quản lý của An Event thông qua:

 • Email: anevent.vn@gmail.com
 • Điện thoại: 0967.545.555
 • Địa chỉ thư tín: 71 Nguyễn Thị Định, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

An Event cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi, sự thành công của An Event luôn song hành với sự hài lòng của khách hàng, rất mong nhận được các góp ý của quý khách, để chúng tôi hoàn thiện hơn nữa các chính sách của cửa hàng.