Mời quý khách tham khảo Hồ sơ năng lực thiết bị An Event:

Video Hồ sơ năng lực An Event:

An Event cho thuê thiết bị sự kiện bao gồm:

 1. Thiết bị sân khấu:
 • Cho thuê Âm thanh ánh sáng
 • Cho thuê Màn hình LED
 • Cho thuê Sân khấu
 • Thi công backdrop
 • Thi công Photo booth
 1. Cho thuê bàn ghế:
 • Cho thuê Bàn ghế bar
 • Cho thuê Bàn tròn
 • Cho thuê Bàn tiệc
 • Cho thuê Bàn IBM
 • Cho thuê Bàn ghế sofa
 • Cho thuê Bàn ghế Eames
 • Cho thuê Ghế chiavari
 • Cho thuê Ghế banquet
 • Cho thuê Ghế da chân quỳ
 • Cho thuê Ghế inox
 1. Cho thuê nhà che sự kiện
 • Cho thuê Nhà giàn nhôm
 • Cho thuê Dù che
 • Cho thuê Dù đôi
 • Cho thuê Gian hàng tiêu chuẩn
 • Cho thuê Nhà bạt hội chợ
 • Cho thuê Ô lệch tâm
 1. Cho thuê thiết bị khác:
 • Cho thuê Quạt hơi nước
 • Cho thuê Bộ cắt băng
 • Cho thuê Cột chắn inox
 • Cho thuê Đèn chiếu backdrop
 • Cho thuê Khinh khí cầu..

 

 

Hồ sơ năng lực An Event
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 1
2
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 2
3
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 3
5
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 4
9
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 5
10
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 6
11
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 7
12
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 8
13
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 9
14
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 10
15
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 11
16
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 12
17
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 13
18
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 14
19
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 15
20
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 16
21
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 17
22
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 18
23
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 19
24
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 20
25
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 21
26
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 22
27
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 23
28
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 24
29
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 25
30
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 26
31
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 27
32
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 28
33
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 29
34
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 30
35
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 31
36
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 32
37
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 33
38
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 34
39
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 35
40
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 36
41
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 37
42
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 38
43
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 39
44
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 40
45
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 41
46
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 42
47
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 43
48
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 44
49
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 45
50
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 46
51
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 47
52
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 48
53
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 49
54
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 50
55
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 51
56
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 52
57
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 53
58
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 54
59
Hồ sơ năng lực Thiết bị An Event – Trang 55